TVALB
FAQJA E RIABONIMIT - SHPEJT DHE THJESHTHapi i parë

The field is required.

Hapi i dytë

Abonimi 3 Mujor

$60

Abonimi 6 Mujor

$120

Abonimi 1 Vjeqar (1 muaj gratis)

$220

Please select a period.


The field is required.
The field is required.
The field is required.
The field is required.
The field is required.
Hapi i Tretë

* Credit Card number must be entered
* Month Required
/
* Year Required
* CCV is required
?

Agreement

Thank YouJu faleminderit për riabonim në TVALB

Transaction ID: 456461214646


Boxi juaj do të aktivizohet bdrenda 30 minutave.
Pas 30 minutave restarto box-in për të shikuar kanalet!
Nëse keni nevoj për ndihmë, mund të kontaktoni TVALB Support 24 orë në dit TEL: +1718 213 4282

Total - Gjithsejt

Abonimi
$20.00